Изключителен Инвестиционен Проект

с.Долна Малина, гл. път Е 871

Кратко Резюме

Местонахождение
гр. София
Цена:
3 500 000 €
Тип Имот:
Парцел
Площ:
148 647 м2
В Регулация:
Да
Цена м2
23,55 €
Актуване

Характеристики

  • Ток
  • Вода

Описание

Изключителен Инвестиционен Проект, представяме на вашето внимание проект в близост до гр. София подоходящ за техноличен парк, производствена база, логистичен център...

Урегулиран Поземлен Имот с размери 148 647 кв.м., намиращ се в землището на с. Долна Малина и граничи на юг с жп. Линия София-Бургас. План за застрояване. Изработен е план за застрояване на поземления имот за Предимно производствена зона(Пп). Имотите се отреждат за скадови бази с административна част и предприятия за чисто производство. Застрояването е предимно с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжение.  В тях не се допускат производства с вредни отделяния, като:

  1. Предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти.
  2. Варо-бетонови центрове и асфалтови бази.
  3. Всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.

 

В територията от разновидност „(Пп) Предимно производствена зона” се допуска изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения, хотели, здравни заведения, професионални-технически училища, професионални бази и сгради на научно – експериментални бази към предприятието

 

Технически показатели:

П.застр.=60%

Кинт=1,8

Свободна площ-30%

Озеленена площ-25%

Минимум 30% от озеленената площ да бъде с висока растителност

Възможно застрояване 160 538 кв.м. РЗП.

Към проекта има направено пълно геодезическо заснемане и проучване.

 

Захранване на бъдещото застрояване с електроенергия ще бъде осъществено чрез изграждане на два нови КТП, съгласно указанията на експлотационното дружество.

 

Захранването с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от нов водопровод, свързан със съществуващата водопроводна мрежа на с. Горна Малина. За захранване на обекта с вода за промишлени и противопожарни нужди ще се изгради помпена станция на р. Макоцевска в терен с общинско-частна собственост.

 

Тъй като в близост до обекта няма изградена канализация за отвеждане и събиране на отпадъчните води ще се изгради локална пречиствателна станция в самостоятелно УПИ.

              В близост до обекта няма елементи на Национална екологична мрежа.

              В обсега на инвестиционното предложение няма констатирани подземни съоръжения.

Карта

Свържи се с нас