Проджект Мениджмънт

 

 

Управление на проекти
Наличието на надежден ръководител на проекти съкращава времето за разработка, намалява разходите и свежда до минимум риска от нарастване на предварително планираните разходи по време на изпълнение. Инвестиционните проекти изискват значителни управленски умения, координация на широк спектър от професионалисти в бранша и осигуряване на завършване в рамките на зададените параметри: време, цена и качество.

 

Техническа Дю Дилиджънс
Тази услуга е неразделна част от процеса на закупуване, или продажба на инвестиционен имот. Техническият дю дилиджънс включва физическата проверка на сградите и свързаните с тях услуги, за да се потвърди цялостното им състояние.